Privacybeleid

De GDPR ging van kracht op 25 mei 2018 en verbetert de privacyrechten van iedereen die betrokken is met de school. Wij hechten veel waarde aan privacy en communicatie en willen er dan ook voor zorgen dat je op de hoogte bent van dit onderwerp.

 1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer.

Dat is nodig om de schoolorganisatie, leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende

de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke

toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke

gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze

te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn.

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, kan je een mail sturen naar privacy@ksgrootbornem.be.

 1. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan en de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft. Ouders kunnen –op verzoek en na afspraak- deze gegevens inzien.

Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

 1. Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

De school publiceert geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op de website, op facebook,… . De beeld- of geluidopnames gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden of opnames staat. Sfeerfoto’s kunnen algemeen genomen worden, ter illustratie van de sfeer tijdens een schoolactiviteit en om de schoolactiviteit aan te tonen.

De school heeft toestemming nodig om herkenbare beelden van kinderen te publiceren. Leerlingen van 13 jaar of ouder mogen zelf toestemming geven. Voor leerlingen die jonger zijn dan 13 jaar heeft de school toestemming nodig van de ouders of voogd.
Bij het begin van het schooljaar vragen we jou of je ouders/voogd om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al is er toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming nog intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

 1. Recht op inzage en toelichting

Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

 1. Bewakingscamera’s

Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden.

 1. Doorzoeken van lockers en rugzak/boekentas

Als de directie of een ander personeelslid vermoedt dat je het schoolreglement overtreedt wat betreft het bezitten of drinken van alcoholische dranken of andere verdovende middelen, dan heeft de directie of het personeelslid het recht om de inhoud van je locker (op school) of rugzak/boekentas  in jouw bijzijn te controleren en dit zowel op school als tijdens een ééndaagse of meerdaagse activiteit (extra-muros) georganiseerd door de school.

 1. GDPR

De Europese privacyverordening (General Data Protection Regulation GDPR) bepaalt dat organisaties vanaf 25 mei 2018 hun klanten moeten laten weten welke gegevens ze digitaal bijhouden en aantonen dat die gegevens ook veilig bewaard worden. Ook scholen dienen te voldoen aan de Europese privacywetgeving.

Welke informatie houdt de school digitaal bij?

 • Contactgegevens leerling
 • Persoonsgegevens leerling (geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, foto…)
 • Contactgegevens ouders
 • Noodnummer(s)
 • Medisch relevante informatie (bv. allergie, intolerantie, diabetes, epilepsie, …)
 • Leerlingendossier met relevante informatie over de hele studieloopbaan (rapporten, notulen klassenraad, behaalde attesten/diploma’s… )
 • Leerlingendossier met informatie van het lopende jaar (meldingen van leerkrachten, vragen van ouders, tuchtdossier, geschreven en elektronische correspondentie…)
 • Afwezigheden
 • Behaalde attesten/diploma’s

Waar wordt digitale informatie bijgehouden?

De school gebruikt daarvoor digitale pakketten: Wisa (alle scholen van de VZW ‘Katholieke scholen Groot-Bornem’), Omniwize (alle kleuter –en basisscholen van de VZW ‘Katholieke scholen Groot-Bornem’), Gimme (basisschool De Appelboom), Smartschool (Secundair Onderwijs van de VZW ‘Katholieke scholen Groot-Bornem’).

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Met de leverancier van de diverse pakketten is contractueel vastgelegd dat deze informatie enkel door de school kan geraadpleegd en gebruikt worden. De leverancier zorgt ervoor dat de data voldoende afgeschermd zijn tegen ongewenste bezoekers. Jouw gegevens zijn dus veilig. Alleen wie een login heeft, kan ze raadplegen. Het digitaal systeem is zodanig opgezet dat medewerkers alleen informatie zien die relevant is voor hen in functie van de opdracht die ze uitvoeren op school.

Hoe lang blijft de informatie bewaard?

Het leerlingendossier met informatie van het lopende jaar wordt jaarlijks bekeken. Informatie die in het belang is van het kind, van het leren of leven op school en/of die betrekking hebben op de studieloopbaan blijven behouden en worden overgedragen naar een volgend schooljaar zolang het kind ingeschreven is op school. De overige informatie wordt gewist.

Persoonsgegevens van de leerling en het leerlingendossier over de hele studieloopbaan moeten minstens 30 jaar bewaard worden. Reden: als je een attest, certificaat of diploma zou verliezen, moet de school altijd een kopie kunnen afleveren.

Gegevens die de overheid gebruikt om te berekenen welke middelen de school krijgt/heeft gekregen, moeten 15 jaar bewaard blijven. Nadien worden ze gewist. De overige gegevens moeten we 5 jaar bewaren. Nadien worden ze gewist.

Op de website https://privacyopschool.katholiekonderwijs.vlaanderen/ en in de brochure “In zeven stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs” is heel wat informatie te vinden. De brochure kwam tot stand in samenwerking met de Privacycommissie, de Vlaamse Toezichtcommissie en de onderwijsverstrekkers.

Interessante websites:

https://www.ikbeslis.be/

https://www.privacycommission.be

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://olvpbornem.ksgrootbornem.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie