Disclaimer

De scholengroep VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem draagt zorg voor de privacy van elke leerling, ouder, personeelslid of bezoeker van haar website. Al uw gegevens die u op onze site ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen. Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij verder niet en geven wij ook niet door aan anderen. De door u verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door u beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Onze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking van en activiteiten op onze school. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet altijd aangepast aan concrete omstandigheden.

Vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem is de eigenaar van de inhoud van onze website, logo’s, huisstijlelementen, tekeningen, afbeeldingen … die erop voorkomen. De reproductie, weergave, overdracht, distributie en opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van de directie. U mag onze website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik.