Home

Welkom bij Katholieke Scholen Groot – Bornem

Wie zijn we?

VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem is een brede scholengroep die de katholieke kleuter-, basis- en secundaire scholen in Groot-Bornem verenigt.

Kinderen kunnen er van 2,5 tot 18 jaar schoollopen.
Vanaf de kleuterklas worden hun talenten en interesses gezocht en geprikkeld.

Zowel in Bornem als in de deelgemeenten Hingene, Mariekerke, Wintam en Branst zijn er kleuter- en basisscholen gevestigd om kleinschaligheid en herkenbaarheid te waarborgen.
Aan het Kardinaal Cardijnplein en Driesstraat in Bornem is het secundair onderwijs gevestigd met een divers aanbod aan richtingen binnen de studiedomeinen economie en organisatie, STEM, taal en cultuur, maatschappij en welzijn.

VZW katholieke scholen Groot-Bornem kenmerkt zich door:
• Een betrokken, deskundig en geëngageerd team van medewerkers
• Aandacht voor behoeften en noden van alle kinderen en jongeren en de wil hebben om gepaste antwoorden aan te bieden
• Een gelijkwaardige behandeling van alle leerlingen
• Een participatief beleid met oog voor evoluties en vernieuwingen op verschillende vlakken: pedagogie, didactiek, zorg, infrastructuur, ICT, maatschappij, veiligheid en welzijn, …
• Een intensieve samenwerking tussen de verschillende scholen met erkenning en waardering van elkaars eigenheid.

Onze basisscholen

Huveneersschool Hingene
Fr. Van Haelenstraat 28
2880 Hingene
03 889 7396

Huveneersschool Wintam
V. Kegelsstraat 1
2880 Wintam
03 889 0862
Instellingsnummer: 010801

OLVP Kleuterschool Bornem
Driesstraat 12
2880 Bornem
03 889 44 26
Instellingsnummer: 010851

OLVP Lagere School
Rijkenhoek 2
2880 Bornem
03 889 44 74
Instellingsnummer: 110601

De Appelboom
Pastoor Peetersstraat 10
2880 Branst
03 889 39 16
Instellingsnummer: 010868

De Kinderplaneet
Jan Hammeneckerstraat 99
2880 Mariekerke
052 34 03 75
Instellingsnummer: 010901

Sint-Bernardusschool
Sint-Amandsesteenweg 256
2880 Bornem
03 889 13 18
Instellingsnummer: 010876

Onze secundaire scholen

Samen vormen OLVP eerste graad en OLVP tweede en derde graad de pedagogische entiteit OLVP Bornem Secundair Onderwijs.

OLVP eerste graad

Onze-Lieve-Vrouw-PresentatieMiddenschool
Driesstraat 10
2880 Bornem
03 889 44 25
Instellingsnummer: 29785

OLVP tweede en derde graad

Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie
Kardinaal Cardijnplein 11
2880 Bornem
03 889 44 25
Instellingsnummer: 29777